ނެތި މޮށުމަކީ ފާފައެއް! މިކަމުން ދުރުހެލިވާން ޖެހޭ!

ނެތިމޮށުން ނުވަތަ ޢީބަ ބުނުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން މާތް ﷲ ނަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. އެހެނަސް މިހާރަކަށް އައިސް މުޖުތަމަޢު ތެރޭ އެންމެ ޢާއްމު ކަމަކީ ނެތިމޮށުމެވެ. ނުވަތަ…

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


ކައިވެނީގެ ހަޔާތް އުފަލުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް މިފަސްކަމަށް ސަމާލުވާށެވެ!

ކައިވެންޏަކީ މާތް މަގުސަދެއްގައި އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކާ ދެމީހުން، އެކަކު އަނެކަކަށް ގުޅާލެވޭ ގުޅުމަކަށް ކިޔާ ނަމަކެވެ. އެގުޅުމަކީ މާތް މަގުސަދެއްގައި ގާއިމު ކުރެވޭ ގުޅުމެއް ނަމަވެސް މިހާރަކަށް…މީދޫގެ އަމިއްލަފަރާތަކުން ޓެންޓެއް ހަދިޔާކުރައްވައިފި

ކޯގަންނު ޤަބުރުސްތާނުގައި މީހުންވަޅުލާއިރު، ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހިޔާ ލިބިދިނުމައްޓަކައި، ބޭނުންކުރުމަށް، ޓެންޓެއް މީދޫގެ ޒުވާން ބޭފުޅެއްކަމުގައިވާ އަޙްމަދު އަހްނިސާއު ހަދިޔާކުރައްވައިފިއެވެ. އަވަށުއޮފީހުގެ ފަރާތުން މިހަދިޔާއާ ރަމްޒީގޮތުން…ކޮލަމް