ދަރިން ރުޅިގަދަ ނަމަ ކަންތައް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

މިހާރަކަށް އައިސް މައިންބަފައިން ކުރިމަތީ ދަރިން ރުޅިގަދަވެ، އެރުޅި ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ކަންކަން ގޯހުން ގޯހަށް ދާކަމީ ގަބޫލު ކުރަން ޖެހޭ ހަގީގަތަކެވެ. ދަރިންގެ އަޚުލާގަށް ބަދަލު…

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށްކައިވެނީގެ ހަޔާތް އުފަލުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް މިފަސްކަމަށް ސަމާލުވާށެވެ!

ކައިވެންޏަކީ މާތް މަގުސަދެއްގައި އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކާ ދެމީހުން، އެކަކު އަނެކަކަށް ގުޅާލެވޭ ގުޅުމަކަށް ކިޔާ ނަމަކެވެ. އެގުޅުމަކީ މާތް މަގުސަދެއްގައި ގާއިމު ކުރެވޭ ގުޅުމެއް ނަމަވެސް މިހާރަކަށް…މީދޫގެ އަމިއްލަފަރާތަކުން ޓެންޓެއް ހަދިޔާކުރައްވައިފި

ކޯގަންނު ޤަބުރުސްތާނުގައި މީހުންވަޅުލާއިރު، ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހިޔާ ލިބިދިނުމައްޓަކައި، ބޭނުންކުރުމަށް، ޓެންޓެއް މީދޫގެ ޒުވާން ބޭފުޅެއްކަމުގައިވާ އަޙްމަދު އަހްނިސާއު ހަދިޔާކުރައްވައިފިއެވެ. އަވަށުއޮފީހުގެ ފަރާތުން މިހަދިޔާއާ ރަމްޒީގޮތުން…


ކޮލަމް