ޞިއްޙަތު

Es konnten keine passenden Inhalte gefunden werden. Vielleicht kann Ihnen die Suchfunktion weiterhelfen.

Beliebte Artikel


Zufällige Artikel

ސުވާޒިލޭންޑުގެ ނަން “އިސްވަތިނީ”އަށް ބަދަލުކޮށްފި

ލޮބަމްބާ (އޭޕްރިލް 20): ދެކުނު އެފްރިކާގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ސުވާޒިލޭންޑުގެ ނަން “ކިންގްޑަމް އޮފް އިސްވަތިނީ”އަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމަވައިފިކަން އެގައުމުގެ ރަސްގެފާނު އިއުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ. ރަސްގެފާނު މްސްވާތީ…

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް