ތާރީޚް

ހަނދާނާއި ތާރީޚްގެ ތެރެއިން އިސްމެހެލާހެރަ

މީދޫގެ ހުޅަނގުއުތުރު ފަޅުތެރޭގައި ކުރީޒަމާނުގައި އޮތް ރަށްފަތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ މުހިއްމު ރަށަކީ އިސްމެހެލާހެރައެވެ. އިސްމެހެލާހެރަ އާއި އެކު އެރަށްފަތީގައި ،…

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް