ޚަބަރު

އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް – އަދިވެސް ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ނުލިބޭ؟

އައްޑޫ ސިޓީ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ އުއްމީދު ކުރާ އަދި އައްޑޫގެ އިގްތިސާދީ ތަރައްގީގެ އެންމެ މުހިއްމު ނާރެހަކީ އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓެވެ. ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު،…

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް