ޓެކްނޮލޮޖީ

މުރަކަ ބަގީޗާގެ ގެއްލިފައިވާ ރީތިވިހާ ކުލަތައް ފެންނަ ގޮތް ސައެންސްވެރިން ހޯދައިފި

ދުނިޔޭގެ ކަނޑު އަޑީގެ އެންމެ ހިތްގައިމު މަންޒަރަކީ ކޯރަލް ގާޑަން ނުވަތަ މުރަކަ ބަގީޗާ އާއި އެބަގީޗާގައި އުޅޭ ރީތި ކުލަކުލައިގެ މަސްމަހާމެއްސެވެ. މިފަދަ ކޮރަލް ގާޑަން…

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް