ވިޔަފާރި


މެދުއިރުމަތީގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ގިނަ ޝަރަފުތައް ދުބާއީއަށް

މެދުއިރުމަތީގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ގިނަ އެވޯޑުތައް ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)އާއި އެ އިއްތިހާދުގައި ހިމެނޭ ދުބާއީއިން ރޭ ގެންގޮސްފިއެވެ. ރޭ ޔޫއޭއީގެ ރަސް އަލް ޚައިމާގައި…