ބޭރު ކުޅިވަރު

ޖަރުމަނާއި ތުރުކީންވެސް 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ބާއްވަން ހުށަހަޅައިފި

ޖަރުމަނުވިލާތާއި ތުރުކީންވެސް 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ބާއްވަން ބިޑް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އެ ދެ ގައުމުންވެސް ޔޫރޯ ބޭއްވުމަށް ބިޑް ކުރިކަން ޔަގީންވެފައިވާ އިރު، ޖަރުމަނުން ބިޑް…

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް